DNA:

Ortho Jansen maakt gebruik van iGene Health als professioneel iCPer (iGene Certified Professional) en Orthomoleculair Epi-Genetisch DNA Therapeut. 


Daarnaast kan elk ander DNA onderzoek, zoals NIFGO, Mijnlabtest.nl of andere DTC (direct-to-consumer) genetische tests worden geïnterpreteerd.

Specifiek op uw gewenste vraag wordt u geïnformeerd volgens de allerlaatste wetenschappelijke inzichten en de juiste interpretatie gegeven ten aanzien van test uitslagen. De adviezen zullen niet op basis van een enkele DNA test worden geformuleerd, maar op basis van een combinatie van DNA test, aangeleverde gegevens (zoals vragenlijsten, reguliere onderzoeken), gesprekken met cliënt en eventuele ruggenspraak met de betreffende behandelende artsen en specialisten.

Waarom een DNA test? DNA, leefstijl en de relatie tot gezondheid


Er zijn veel inzichten op het gebied van DNA en leefstijl in relatie tot gezondheid (voeding, slaap, beweging) en werking van medicijnen of genetische aanleg. Ortho Jansen maakt het inzichtelijk als onderdeel van het behandelplan.

  • Medicijngevoeligheid: een arts of apotheker kan deze farmaco-genetische informatie gebruiken om te bepalen welk geneesmiddel het beste bij jou past en sneller tot de juiste dosering te komen. Hiermee kunnen medicatiefouten en onnodige bijwerkingen worden voorkomen. Voorbeeld: de anesthesist,  of de tandarts voor het op de juiste wijze toepassen van anesthesie voor de benodigde behandeling.
  • Inzicht in methylatie, detoxificatie, oxidatieve stress, oestrogenen (synthese, metabolisme en eliminatie), neurotransmitters, vitaminen en ontstekingsfactoren.  
  • Inzage in hoe uw voedingspatroon overeenkomst met uw genetische bepaling.

Ortho Jansen kijkt specifiek naar de zaken die er in uw omstandigheden toe doen. Of het nu gaat over leefstijl, voeding, voedings-nutrienten, beweging, slaap etc.. 

  • Het ondervangen van de zaken die door de medicatie nadelig beïnvloed worden in het lichaam. Voorbeelden zijn: maagzuurremmers en vitamine B12/ magnesium of bij langdurig gebruik van statines de productie van Q10.
DNA en persoonsgegevens niet aan elkaar koppelen; de beste manier om je anonimiteit en privacy te garanderen!Jouw DNA wordt door een onafhankelijk IS017025 gecertificeerd Europees onderzoeks-laboratorium in kaart gebracht en vervolgens door iGene geanalyseerd en verwerkt in het iGene Paspoort. Het volledige traject van de DNA-test duurt zo’n 4 tot 6 weken.
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn