EMB Bloedtest

Ortho Jansen maakt gebruik van de complementaire EMB Bloedtest als professioneel ECPer (EMB Certified Professional) en Orthomoleculair Epi-Genetisch DNA Therapeut.

Daarnaast kan ik elk ander bloed onderzoek (regulier/holistisch), zoals de meest voorkomende reguliere bezinking, crp, Hb, glucose, T4, PSA etc. en holistische Bloedwaardentest.nl, RP Sanitas Humanus, etc. interpreteren. Specifiek op uw gewenste vraag zal ik u informeren volgens de allerlaatste wetenschappelijke inzichten en de juiste interpretatie geven ten aanzien van test uitslagen. De adviezen zullen niet op basis van een enkel bloed test worden geformuleerd, maar op basis van een combinatie van bloedtest, aangeleverde gegevens (zoals vragenlijsten, reguliere onderzoeken), gesprekken met cliënt en eventuele ruggenspraak met de betreffende behandelende artsen en specialisten. 

EMB Basis

U heeft zelf bloedonderzoek verricht of een andere therapeut en bent op zoek naar interpretatie, richting en behandelplan - (ca. 1 uur)

EMB Voortgangscontrole

U heeft een bloedonderzoek eerder verricht gevolgd door een behandelplan en wilt nagaan hoe u er op dit moment voorstaat. Mogelijk dient er een aanpassing in het behandelplan plaats te vinden. - (ca. 1 uur).


EMB Complete

Afname materiaal incl. intake, behandelplan, tussentijdse updates, nacontrole en indien gewenst rapportage huisarts (specialist) - (ca. 4 uur)Uitgebreide intake met de patiënt

De EMB test is een complementair consult dat als doel heeft om de therapeut met een energetisch bril naar de patiënt te laten kijken. De test bestaat uit drie onderdelen: een hematologische scan, een levend bloed analyse en en energetisch-scan. De therapeut vult een aanvraagformulier in waarin het klinische verhaal wordt samengevat.


Analyse consult EMB praktijk

Het ingestuurde materiaal wordt geanalyseerd op energetisch, hematologisch en microscopisch niveau. Vervolgens wordt het consult verwerkt tot een uitgebreid rapport door de EMB medewerker.


Binnen 14 werkdagen de uitslag

Het rapport wordt naar de aanvragende therapeut gestuurd, zodat deze het kan bespreken met de patiënt.

Voor wie?

De belangrijkste doelgroep is mensen die op zoek zijn naar aanvullende en complementaire behandelingen, die zich richten op de oorzaak van hun gezondheidsproblemen in plaats van alleen symptomen te behandelen. Gebruikers van de EMB Test zijn o.a. natuurgeneeskundige therapeuten, diëtisten, voetreflexologen, osteopaten, gewichtsconsulenten, (overgangs) verpleegkundigen, (elektro) acupuncturisten, TCMérs, mesologen, fysiotherapeuten, drogisten, apothekers, medisch specialisten, psychologen, psychotherapeuten en adviseurs van zorgverzekeraars.


Belangrijk!

Het is belangrijk op te merken dat deze diensten niet bedoeld zijn als vervanging voor reguliere medische behandelingen. Patiënten worden aangemoedigd om altijd hun medische professionals te raadplegen en hun advies op te volgen. De diensten zijn bedoeld als aanvullende behandelingen en om de patiënt te voorzien van informatie en inzichten in hun gezondheid, zodat ze samen met hun medische professionals weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid en welzijn.EMB Bloedtest
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn